Tulpanens miljö

Att plantera en tulpanlök är enkelt. Sätt den i jorden och den kommer komma upp, i alla fall ett år. Men om tulpanen ska komma år efter år krävs att den trivs och vad som gör att den trivs finns det många åsikter om.

Jag kan endast tala utifrån mina erfarenheter och det är dessa:

Tulpaner trivs i lerjordar

Lera är en mycket tät jordart som ger tulpanen en jämn temperatur över året. Lerjordar är dessutom väldigt torkhärdiga då de håller vatten mycket bra.

Lera är ett samlingsnamn på en jordart där minst 15 viktprocent av jordpartiklarna utgörs av lerpartiklar, se nedan (MSB, 2015).

Jordarterna indelas efter kornstorlek. Jordar med kornstorlekar mindre än 0,06 mm kallas kohesionsjordar och jordar med kornstorlekar större än 0,06 mm kallas friktionsjordar.

Tulpanen trivs att planteras djupt

Tulpaner som har fått stå orörda i många år ligger hos oss 40 cm djupt.

Jag tror att tulpanen vill ha ett jämnt klimat under året och ligger därför på ett djup som kan ge det. Marktemperaturberäkningar är komplicerade med många variabler, det är enklast att mäta med hjälp av en termometer. Ett framtida projekt.

Tulpaner älskar gödning

Mycket gödning ger stora tulpaner, vilken NPK som är bäst återkommer jag gärna med.

Låt blasten stå kvar efter blomningen

Det är efter blomningen som tulpanen samlar kraft till nästa år och förökar sig likt en vitlök det vill säga flera mindre lökar bildas runt den ursprungliga. När dessa har vuxit till sig en sommar så kommer de blomma sommaren efter. Du har nu flera blommor som kommer upp från samma plats, det är då jätteviktigt att separera dem genom att gräva upp och återplantera.

Och såklart skydda tulpanerna mot rådjur!

DSC_0233

Nästa inlägg kommer handla om planteringsmetoder

Advertisements